DỊCH VỤ SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

Danh mục: TƯ VẤN CHUNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO, RA SOÁT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy để THỎA THUẬN như thế nào đúng quy định pháp luật, có lợi và phòng tránh rủi ro khi giao kết và thực hiện hợp đồng?Các bạn nên tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia về Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng hoặc rà soát lại Hợp đồng bạn đã tự soạn thảo, để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình khi xảy ra tranh chấp.

  • Bạn có thật sự tự tin khi ký Hợp đồng?
  • Bạn có chắc chắn Hợp đồng đảm bảo quyền lợi và không có điều khoản nào bất lợi đối với bạn?
  • Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro pháp lý khi giao kết Hợp đồng?

Lý do bạn nên có luật sư tư vấn về vấn đề này là:

✔️ Đảm bảo lợi ích của các bên trong Hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

✔️ Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng nói chung và Hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

✔️ Vai trò của Hợp đồng trong các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong Hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

✔️ Khi có tranh chấp xảy ra, việc có luật sư, chuyên gia pháp lý nghiên cứu, phân tích Hợp đồng đối chiếu tình hình thực tế với quy định pháp luật và tư vấn, khi đó bạn sẽ có phương án lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết vụ việc tranh chấp Hợp đồng.

Luật Anh Nguyên sàng hỗ trợ, tư vấn cho bạn về các loại Hợp đồng như:

1. Trong lĩnh vực Dân sự:

– Hợp đồng mua bán tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản;

– Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng mượn tài sản;

– Hợp đồng thuê tài sản; Hợp đồng thuê khoán tài sản;

– Hợp đồng về quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng hợp tác; Hợp đồng dịch vụ;

– Hợp đồng vận chuyển hành khách; Hợp đồng vận chuyển tài sản;

– Hợp đồng gia công; Hợp đồng gửi giữ tài sản;

– Hợp đồng uỷ quyền;

2. Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại:

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng liên doanh;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng bảo đảm bí mật…

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

– Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác…

3. Trong lĩnh vực lao động:

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc;

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đào tạo nghề,…

4. Trong các lĩnh vực khác.

– Các loại hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch khác theo quy định pháp luật.

– Quý khách hàng chỉ cần đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành tiếp nhận và phân công Luật sư tiến hành soạn thảo hoặc thẩm định nội dung Hợp đồng đã được soạn thảo. Chúng tôi sẽ giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên. Bên cạnh đó, sẽ đặt ra những tình huống rủi ro pháp lý đối với các điều khoản trong hợp đồng.

Nếu bạn đang có nhu cầu soạn thảo Hợp đồng hoặc cần Luật sư thẩm định, rà soát lại các điều khoản của Hợp đồng hãy liên hệ ngay với Chúng tôi qua hotline: 0987233829

 

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829