Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Danh mục: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ; Tư vấn đầu tư

Kể từ khi Việt Nam gia nhập các hiệp hội thương mại quốc tế, việc xuất hiện ngày càng nhiều các thương nhân nước ngoài tìm tới thị trường Việt Nam để hoạt động kinh doanh. Thế nhưng, pháp luật ở mỗi quốc gia một khác nhau, cũng ít nhiều gây khó khăn đối với người nước ngoài. Không rõ về điều kiện, về những quy định hay những yêu cầu đối với từng ngành nghề khác nhau khiến các nhà đầu tư khó khăn trong việc đăng ký kinh doanh. Hãy để Luật Anh Nguyên giúp các nhà đầu tư xác định rõ ngay từ khi có ý định đầu tư, hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

  1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Đầu tư 2014

Nghị định 43/2010/NĐ-CP

Nghị định 108/2006/NĐ-CP

  1. Điều kiện chung khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

a/ Lĩnh vực đầu tư không nằm trong các lĩnh vực bị cấm đầu tư gồm:

Đầu tư các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng

Đầu tư các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Đầu tư các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường

Đầu tư các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam, sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định

b/ Điều kiện trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất

+ Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương

+ Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án

+ Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại

+ Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án

+ Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án

+ Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

+ Đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn đầu tư, vốn pháp định theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể

+ Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong từng dự án cụ thể

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ

+ Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO

+ Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO

+ Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án

+ Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư

+ Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Trên đây là những điều kiện cơ bản chung đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Hãy để LUẬT ANH NGUYÊN đồng hành cùng doanh nghiệp bạn!

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

☎️Hotline: 0987233829

📩Email: luatanhnguyen@gmail.com

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829