Điều kiện thành lập trung tâm tin học

Danh mục: Giấy phép

 Ngày nay việc thành thạo các kỹ năng tin học là một lợi thế rất lớn của mỗi người trong công việc và học tập. Để đáp ứng các nhu cầu đó thì các Trung tâm tin học đã được thành lập rất nhiều. Luật Anh Nguyên xin gửi tới quý khách hàng quy trình thành lập Trung tâm tin học mới nhất, đầy đủ nhất sau đây:

Điều kiện thành lập trung tâm tin học

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên quý khách cần phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới có thể được phép thành lập trung tâm tin học.

– Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

– Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.

–  Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

– Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

– Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

– Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

Thẩm quyền cấp phép căn cứ theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 03/2011/BGDĐT

– Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

– Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

* Hồ sơ thành lập trung tâm tin học bao gồm:

–  Tờ trình xin thành lập trung tâm;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

* Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

*  Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm tin học

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm tin học ra quyết định thành lập.

Hãy để LUẬT ANH NGUYÊN đồng hành cùng doanh nghiệp bạn!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

☎️Hotline: 0987233829

📩Email: luatanhnguyen@gmail.com

 

 

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829