Các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

Các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, […]

Đọc tiếp

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH 1 Thành viên

 Phương thức tăng vốn đối với công ty TNHH 1 thành viên: Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định […]

Đọc tiếp

Các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự […]

Đọc tiếp

Thủ tục bổ sung ngành nghề mới nhất hiện nay

Thủ tục bổ sung ngành nghề mới nhất hiện nay Theo bộ luật mới nhất hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước […]

Đọc tiếp

Thủ tục tăng vốn công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn công ty TNHH một thành viên Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản cho chủ sở hữu cam kết góp […]

Đọc tiếp
Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829