Thủ tục tăng vốn công ty TNHH một thành viên

Danh mục: Doanh nghiệp ; Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục tăng vốn công ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản cho chủ sở hữu cam kết góp và ghi vào trong điều lệ của công ty ( chỉ có số vốn góp của chủ sở hữu ghi vào điều lệ ). Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của  mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty

Cùng với những thủ tục khác có liên quan tới doanh nghiệp, tuy đã có những văn bản hướng dẫn luật cụ thể, song vẫn không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng. Đặc biệt là  về Thủ tục tăng vốn công ty tnhh một thành viên.Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất về hành trang pháp lý, thủ tục cũng như tư vấn về các dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, Luật Anh Nguyên xin hướng dẫn chi tiết về Thủ tục tăng vốn công ty tnhh một thành viên như sau:

  1. Các trường hợp tăng vốn công ty TNHH một thành viên:

– Tăng vốn điều lệ do tăng vốn góp của thành viên : việc tăng vốn điều lệ thông qua chủ sở hữu của công ty đầu có thể tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác là thành viên công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định hình thức tăng và mức độ tăng của vốn điều lệ.

– Tăng vốn điều lệ do tiếp nhận vốn góp của thành viên mới : việc huy động vốn góp từ người ngoài ( không phải thành viên công ty) sẽ làm thay đổi mô hình công ty. Sau khi tiếp nhận thành viên mới, công ty phải thực hiện tổ chức quản lí theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ Phần.

  1. Trình tự Thủ tục tăng vốn công ty tnhh một thành viên:

Bước 1: Lập hồ sơ:

*hồ sơ bao gồm:

– Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh gồm các nội dung sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, bản sao hợp lệ số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

+  Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

+ Thông tin hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp truy cập https://luatanhnguyen.vn/ để nhận mẫu mới nhất 

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ của công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

– Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên đó.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lí hồ sơ:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ có sai xót sẽ được thông báo hoặc nếu hợp lệ thì sẽ xử lí hồ sơ

– Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– Chú ý: Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn từ người khác thì công ty TNHH một thành viên phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH mà Luật Anh Nguyên đã cung cấp. Hãy để LUẬT ANH NGUYÊN đồng hành cùng doanh nghiệp bạn!

Mọi thông tin chi tiết đóng góp xin liên hệ:

☎️Hotline: 0987233829

📩Email: luatanhnguyen@gmail.com

 

 

 

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829