Vì sao các công ty lớn, các tập đoàn lớn thường hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần

Danh mục: Doanh nghiệp ; Thành lập công ty

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;  cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức; số lượng cổ đông không hạn chế, tối thiếu là 3 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp; thành lập công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

Đây là những đặc điểm pháp lý cơ bản của công ty cổ phần. Vậy công ty cổ phần có những ưu việt gì so với các loại hình công ty khác mà các công ty, các tập đoàn lớn lại thường hoạt động dưới mô hình này ?

Thứ nhất, đây là loại hình doanh nghiệp không bị hạn chế về số lượng thành viên tham gia. Công ty cổ phần yêu cầu số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Công ty cổ phần có hai loại cổ phần chính là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong cổ phần ưu đãi lại chia thành: cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại. Việc chuyển nhượng cổ phần cũng khá đơn giản, các cổ đông được tự do chuyển nhượng trừ  trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác trong thời hạn 3 năm , kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Còn đối với cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ phần sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.  Sau 3 năm mọi hạn chế đối với cổ đông sáng lập bị bãi bỏ. Điều đó lý giải tại sao có các công ty lớn có thể có tới hàng ngàn cổ đông và thậm chí có thể phát triển ở quy mô xuyên quốc gia. Chính số lượng thành viên lớn, việc chuyển nhượng dễ dàng và không bị hạn chế số lượng nên đã tạo cho công ty cổ phần một tiềm lực về vốn và nhân lực, do đó vốn điều lệ của các công ty cổ phần thường rất lớn.

 

Thứ hai, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Đây là đặc điểm khác biệt giữa công ty cổ phần với những loại hình doanh nghiệp khác do đây là mô hình doanh nghiệp duy nhất có thể huy động vốn. Khi cần vốn kinh doanh, công ty cổ phần có thể phát hành thêm cổ phần để chào bán cho các cổ đông hiện hữu tại công ty hoặc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức khác để huy động vốn. Khi phát triển tới một giai đoạn nhất định, công ty cổ phần có thể niêm yết cổ phần của mình trên sàn chứng khoán , khi đó nguồn vốn mà công ty cổ phần huy động lại là rất lớn. Ngoài ra công ty cổ phần còn có thể phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn. Nếu như sau khi mua cổ phiếu thì người mua sẽ trở thành cổ đông của công ty thì nếu mua trái phiếu họ sẽ trở thành chủ nợ của công ty. Trái phiếu được coi như là một giấy chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành trái phiếu  phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể được ghi trên trái phiếu đó (mệnh giá trái phiếu).

 

Thứ ba, chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là chế độ hữu hạn. Điều này có nghĩa là công ty sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ đã đăng ký, các cổ đông chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp hoặc cam kết góp. Như vậy khác với mô hình doanh nghiệp tư nhân, thành viên có thể mất hết tài sản khi làm ăn thua lỗ, vỡ nợ thì ở mô hình công ty cổ phần nếu có rủi ro xảy ra thì các cổ đông sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp và cam kết góp của mình. Điều này giúp các cổ đông giảm thiểu được rủi ro trong quá trình kinh doanh và chủ động sắp xếp, quản lý các khoản đầu tư của mình.

 

Thứ tư, công ty cổ phần cũng hiện là mô hình doanh nghiệp có uy tín rất cao trong thị trường hiện nay. Chính số lượng cổ đông đông đảo, nguồn vốn lớn, lĩnh vực kinh doanh đa dạng, đa ngành nghề đa lĩnh vực đã tạo ra tâm lý an toàn cho các đối tác khi đưa ra quyết định hợp tác.

Trên đây là một số ưu việt của mô hình công ty cổ phần lý giải lý do tại sao các công ty, tập đoàn lớn lại thường hoạt động dưới mô hình này. Với đội ngũ luật sư giỏi nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực như luật doanh nghiệp, luật dân sự … Luật Anh Nguyên luôn cập nhật mới các thông tin về luật, đổi mới tác phong làm việc, chúng tôi luôn cân nhắc sao cho tiết kiệm chi phí và thời gian nhất cho khách hàng.

Hãy để LUẬT ANH NGUYÊN đồng hành cùng doanh nghiệp bạn!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

☎️Hotline: 0987233829

📩Email: luatanhnguyen@gmail.com

 

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829